Pivná turistika

Ako bodujeme?

ARÓMA
(9 - 10 - optimálna/vzorová 8 - 7 - dobrá 6 - 5 - malé vady 4 - 3 - stredné vady 2 - 1 - veľké vady 0 - zlá / nevyhovujúca)

FARBA
(3 - optimálna/vzorová 2 - ešte dobrá 1 - vady 0 - zlá/nevyhovujúca)

PENA
(3 - optimálna/vzorová 2 - ešte dobrá 1 - vady 0 - zlá/nevyhovujúca)

CHUŤ
(18 - 20 - optimálna/vzorová 17 - 14 - veľmi dobrá 13 - 11 - dobrá, malé vady 10 - 7 - stredné vady 6 - 3 - veľké vady 2 - 0 - zlá/nevyhovujúca)

HORKOSŤ
(3 - optimálna/vzorová 2 - ešte dobrá 1 - vady 0 - zlá/nevyhovujúca)

POCIT V ÚSTACH
(3 - optimálna/vzorová 2 - ešte dobrá 1 - vady 0 - zlá/nevyhovujúca)

CELKOVÝ DOJEM
(8 - optimálny/vzorové 7 - veľmi dobrý 6 - 5 - dobrý 4 - 3 - malé vady 2 - 1 - veľké vady 0 - zlý/nevyhovujúci)

89.00 - 100 bodov = Excelentné, vzorové
75.00 - 88.99 bodov = Vynikajúce
59.00 - 74,99 bodov = Dobré
42.00 - 58.99 bodov = Uspokojivé
26.00 - 41.99 bodov = S chybami
01.00 - 25.99 bodov = Problematické